1. Általános információ

A webhely üzemeltetője Győri Ferenc EV, 1078 Budapest, Marek József utca 37. 2. em. 4., gyori.ferenc@htpro.hu. Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségeken.

2. A személyes adatok kezelése és harmadik fél részére történő továbbítása

A webhely használatakor automatikusan gyűjtünk bizonyos személyes adatokat az Ön készülékére vonatkozóan (számítógép, mobiltelefon, táblagép stb.), valamint az Ön készüléke által pillanatnyilag használt IP-címet, a dátumot, az időt, a böngészőt, a készülék operációs rendszerét és a lehívott oldalakat. Ez az adatbiztonságot, kínálatunk optimalizálását és a webhelyünk javítását szolgálja. A személyes adatok kezelése a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bek. 1. albek. f) pont alapján történik. Webhelyünk védelméhez és szolgáltatásaink optimalizálásához jogos érdekünk fűződik.

Ha Ön kapcsolatba lép velünk (pl. az általunk megadott elérhetőségekre küldött kérés útján), akkor csak az Ön által velünk közölt személyes adatokat kezeljük, amelyek kezelése szükséges kérése megválaszolásához.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban felsorolt adatfeldolgozási műveletek végrehajtásához, pl. webhelyünk hosztolásához és fenntartásához szolgáltatókat veszünk igénybe.

3. Cookie-k

Szolgáltatásaink vonzóbbá tétele és konkrét funkciók használatának lehetővé tétele céljából úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek az Ön készülékén tárolt, apró szövegfájlok. Egyes általunk használt cookie-k a böngésző munkamenetének végén, vagyis a böngésző bezárásakor törlődnek (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k a készüléken maradnak és lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor böngészője újra felismerje ezeket (állandó cookie-k). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy értesüljön a cookie-k elhelyezéséről, és esetenként eldöltheti, hogy elfogadja-e a cookie-kat, vagy általánosan kizárhatja a cookie-k efogadását. Ezzel kapcsolatban további információt az internetböngészője súgójában talál. Ha nem fogad el cookie-kat, akkor a webhelyünk működése korlátozott lehet. A cookie-kra vonatkozó tájékoztatás elfogadásával Ön beleegyezik a személyes adatainak cookie-k segítségével történő kezelésébe. A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk 1. bek. 1. albek. a) pontja szerint történik. A következőkben részletesen bemutatjuk az egyes cookie-kat.

Használjuk a Google Inc. („Google”) Google Analytics nevű webes elemzőszolgáltatását. A Google Analytics is használ cookie-kat. Az ezen a webhelyen általunk használt cookie-kon keresztül létrejövő információkat a Google egyik USA-ban található szerverére továbbítjuk, ahol a tárolásuk történik. A továbbítás előtt azonban a Google lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamainak vagy az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó Egyezmény hatálya alá tartozó más államok egyikében. A teljes IP-cím csak kivételes esetben kerül a a Google USA-beli szerverére, hogy ott rövidítsék le. A Google a fenti információkat a jelen webhely üzemeltetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje a webhely Ön általi használatát, jelentéseket készítsen a webhelyen folyó tevékenységekről, és további, a webhely használatával és az internethasználattal összefüggő más szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetőjének. Az Ön böngészője által a Google Analytics használatával összefüggésben továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A cookie-k mentését megakadályozhatja a böngészője megfelelő beállításával. Továbbá megakadályozhatja azt, hogy a Google gyűjtse a webhely Ön általi használata alapján a cookie-k által létrehozott adatokat (beleértve az Ön IP-címét) és az adatok Google általi feldolgozását úgy, hogy letölti és telepíti az itt elérhető böngészőbővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

4. Személyes adatok rendelkezésre bocsátása és megőrzésének időtartama

Ön önként bocsátja rendelkezésre a személyes adatait. Önt nem kötelezi jogszabály a személyes adatainak közlésére. Ha nem kívánja közölni velünk a személyes adatait, annak Önre nézve nincs más következménye azon kívül, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásainkat. A webhelyünkön velünk közölt személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig a feldolgozás célja teljesül. A megőrzési időtartam eltérhet ettől a részünkről fennálló jogos érdek esetén (pl. az adatbiztonság szavatolása és a visszaéélések megelőzése). A jogszabályi vagy szerződéses tárolási kötelezettség miatt kötelezően megőrzendő adatokat zároljuk.

5. Az Ön jogai

Ha gyakorolni kívánja az Önt az európai általános adatvédelmi rendelet, GDPR értelmében megillető jogokat, úgymint

a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatás és az adatokról készített másolat igénylése (GDPR 15. cikk),

a helytelen és hiányos személyes adatainak helyesbítése és kiegészítése (GDPR 16. cikk),

a személyes adatainak törlése, és ha nyilvánosságra kerültek, akkor a többi felelős fél tájékoztatása a törlésükről (GDPR 17. cikk),

a személyes adatai kezelésének korlátozása (GDPR 18. cikk),

az adathordozhatóság olyan módon, hogy a személyes adatait strukturált, bevált és géppel olvasható formátumban megkapja, és az a jog, hogy ezeket az adatokat átvigye egy másik felelős félhez anélkül, hogy mi ebben akadályoznánk (GDPR 20. cikk),

a korábban adott beleegyezés visszavonása; ez a visszavonás nem érinti a beleegyezés alapján a visszavonás előtt történt kezelés jogszerűségét (GDPR 7. cikk) és

az adatkezelés elleni tiltakozás (GDPR 21. cikk),

bármikor kapcsolatba léphet velünk az 1. pontban megadott elérhetőségeken. Ezenkívül jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az adatkezelés ellentétben állhat a GDPR előírásaival (GDPR 77. cikk).